log
2 x po 10 mszy św. za KOŚCIÓŁ i DUCHOWIEŃSTWO
2021-08-14

Intencje na 9 mszy św.  Te intencje od 15-23.08.2021 "O miłosierdzie, odwagę chrześcijańską i gorliwość apostolską dla biskupów, kapłanów, zakonników oraz całego Kościoła za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów i Matki Kapłanów oraz całego Dworu Niebieskiego".  Natomiast dziesiąta intencja 24 sierpnia - jako: "Uwielbienie i podziękowanie Panu Bogu za owoce tych odprawionych 9 mszy św. za przyczyną Matki Kościoła, Królowej Apostołów i Matki Kapłanów oraz całego Dworu Niebieskiego P.S. Wcześniej 10 mszy św. w powyższych intencjach były czytaj wiecej
> Duchowość
Artykuły Powiązane:

rycerka z koszalina: w roku [...] Świadectwo nawrÓcenia - [...] moje podsumowanie z [...] Świadectwo rycerki magdy z [...] Świadectwo - refleksja [...] Świadectwo rycerki: to nie [...] wymowne świadectwa rycerki [...] rekolekcje małych rycerzy z [...] trzy świadectwa rycerki [...] echo rekolekcji w hodyszewie, [...] Świadectwo rycerki z nowego [...] refleksja i słowa do małych [...] Świadectwo s. bożenki, [...] podziękowanie i wyjątkowy [...] Świadectwo łask otrzymanych [...] Świadectwo sylwii – [...] Świadectwo rycerki joanny z [...] o 2:50 modlę się o [...] podjĄŁem sŁusznĄ decyzjĘ [...] przeŻycie sĄdu po [...] Świadectwo marii z warszawy: [...] Świadectwo rycerki doroty: [...] rycerka maria z warszawy: po [...] Świadectwo - druga spowiedŹ [...] Świadectwo marii z [...] Świadectwo rycerki marii: [...] Świadectwo: naga prawda o [...] tutaj wszyscy się modlą [...] powtórzyłem słowa - rozkaz [...] miłosierdzie boże na drodze [...] ks. zdzisław pałubicki [...] modlitwy nie ulegają [...] Świadectwo anny s. z [...] Świadectwo rycerki ani z [...] mocą najświętszego imienia [...] Świadectwo uzdrowienia z [...] Świadectwo uzdrowienia [...] krótkie świadectwo rycerza [...] Świadectwo - wizja duchowa [...] Świadectwo mojego uwolnienia [...] miłosierdzie boże [...] uzdrowienia otrzymane w [...] przeżyłam szok, że walka [...] o czym nie wiemy... a takie [...] a sŁowo staŁo siĘ [...] już wiem, jak dobry jest pan [...] Świadectwo doŚwiadczenia [...] bóg okazał mi swoje [...] Świadectwo rycerki anety z [...] wszystko zaczęło się od [...] spodnie – temat ktÓry [...] recenzja do książki autora [...] Świadectwo magdy: czy tak [...] Świadectwo rycerki bożenki [...] Świadectwo rycerki eli: jezu [...] dwa świadectwa rycerza [...] Świadectwo katarzyny z [...] Świadectwo marii z gliwic: z [...] sen, ktÓry mnie mocno [...] znak dla niewierzących: "el [...] Świadkowie zmartwychwstania [...] był martwy przez 45 minut! [...] nie zmarnuj swojego życia, [...] Świadectwo uzdrowienia z [...] „jesteś rycerzem - [...] 2 Świadectwa bożeny z [...] pragnęłam wstąpić do [...] dwa listy nowego członka [...] trzy świadectwa rycerki [...] Świadectwo rycerki z [...] gŁĘbokie przeŻycie [...] zwycięstwo chrystusa na [...] Świadectwo rycerki eli [...] prosiłam o dar postu… [...] jerycha różańcowe - [...] Świadectwo eli z [...] Świadectwo rycerza romana z [...] demonie, rozkazuję ci w [...] 14-sta rocznica intronizacji [...] Świadectwo: droga do legionu [...] Świadectwo rycerki z [...] w tej właśnie chwili ważą [...] Świadectwo rycerki eli - o. [...] będziemy testowani w [...] historia mojego rycerstwa i [...] zło dobrem zwyciężaj... [...] Świadectwo uzdrowienia nogi [...] Świadectwo wstąpienia w [...] Świadectwo rycerza rafała z [...] Świadectwo rycerki Łucji [...] adoracja najŚwiĘtszego [...] nocne czuwania w [...] „noc walki o [...] rycerze w szczecinie [...] uroczystość najświętszego [...] 63 msze św. o przebŁaganie [...] tajemnice mszy [...] ks. robert mader - musimy [...] 77 poŻytkÓw wynikajĄcych z [...] catalina rivas: eucharystia [...] biada temu, kto pogardza [...] msza Św. uwalnia nas od [...] pan jezus we mszy za nas czci [...] pan jezus we mszy św. [...] dwa sposoby sŁuchania mszy [...] kilka refleksji i [...] informację o mszach św. we [...] przyjmowanie ciała pana [...] w tej hostyi jest bÓg [...] różne głosy o postawie i [...] ks. a. r. kneblewski - to [...] ks.michał olszewski - o [...] skuteczna pomoc boŻa: 10 [...] intencje jakie zostaną [...] intencja 30 mszy św. od 1-30 [...] intencja 30 mszy św. za [...] nowenna z mszy św. w [...] 30 mszy św. 22 stycznia 2015 [...] intencja mszy św. za [...] msze św. w sanktuarium mb w [...] adoracja nocna i msze św. w [...] msza św. z okazji 84 [...] 2 x 30 mszy Św. w intencjach [...] naglące intencje do [...] intencja przez przyczynę [...] 55 mszy św. za ojczyznę [...] msze święte za ojczyznę. [...] msze św. za ojczyznę za [...] 4 intencje mszy [...] staŁe intencje modlitewne [...] msze św. wieczyste [...] msza św. za przyczyną św. [...] 6 intencji za ojczyznę od 6 [...] 4 msze św. za polskę i [...] msze św. za ojczyznę - [...] msze św. w intencji [...] nowenna z mszy św. za [...] propozycje intencji za [...] intencje mszy św. [...] intencje mszy św. koła [...] intencja mszy św. o [...] intencje cykliczne za legion [...] najpilniesze msze św. [...] 30 mszy św.za dusze [...] msza św. w intencjach [...] msza św. w intencjach [...] msze św za przyczyną [...] 30 mszy św. za dusze [...] intencje mszy Św. koła [...] pilne 6 mszy Św. za [...] intencja mszy św. od 19-24 [...] 9 mszy św. o pomoc bożą [...] pilne - kolejne 6 mszy św. [...] rycerze ze szczecina [...] kontynuujemy modlitwĘ za [...] nowenna [...] kolejne 6 mszy Św. za [...] nowenna z mszy św. za [...] 3 msze św. w intencji [...] msza św. w intencjach [...] 3 msze św. w intencji [...] bardzo ważne 9 mszy św. [...] 6 mszy Św. za dusze [...] kolejne intencje 9 mszy św. [...] nowenna do bożego [...] 7 mszy św. od 20-26.04.2017 [...] pilne! 7 mszy św. o [...] 3 intencje mszy św. o pomoc [...] pilne 9 mszy św. za [...] msza św. za przyczyną św. [...] 10 mszy św. o zwycięstwo [...] 9 intencji mszy Św. za [...] pilne! nowenna z mszy Św. [...] pilnie woŁamy o boŻe [...] 35 intencji mszy św. [...] 30 mszy św. za ojczyznę od [...] msze Święte wynagradzające [...] 9 mszy Św. za dusze [...] pilne 3 intencje mszy Św. [...] pilne 9 intencji mszy Św. [...] pilne msze w poskromieniu [...] msze przebłagalne za grzechy [...] 3 intencje mszy Św. za [...] 6 mszy Św. za ojczyznĘ [...] 3 mszy św. o poskromienie [...] o wzmożone działanie i moc [...] 3 msze św. o naprawę [...] pilne 3 intencje mszy [...] 3 x msze św. w intencjach [...] nowenna do bożego [...] 6 mszy Św. 4-9, 10-15, 16-21 [...] nowenna (1) mszy Świętych [...] intencje do mszy św. [...] nowenna mszy św. o uznanie i [...] 7 intencji mszy św., które [...] 30 mszy św. [...] 30 mszy św. w ramach [...] intencje ważne i aktualne [...] 30 (3x9 +3) mszy św. w [...] nowenna z mszy św. za [...] 3 intencje za ojczyznę: [...] 7 intencji mszy Św. w int. [...] 2 x po 7 intencji mszy Św. w [...] 3 intencje mszy św. 9-11 [...] pilne intencje o bożą pomoc [...] nowenna z mszy św. w ramach [...] 6 mszy św. [...] 6 mszy św. [...] 6 mszy św. [...] 6 mszy św. (13-19.04.2020) - [...] 4 nowenny z mszy św. i 30 [...] 6 mszy św. – o uwielbienie [...] 6 mszy św. – o zakaz [...] 7 intencji mszy św. za [...] 6 mszy św. [...] 127 intencji mszy św. z [...] 6 mszy św. (4-9.04.2020) – [...] 2 x 3 intencje mszy [...] intencja do 9 mszy św. od [...] 6 mszy św. - intencje [...] kontynuacja mszy św. w [...] 40 mszy św. do zesłania [...] nowenna - 9 mszy św. w [...] 9 mszy św. od 14-22 czerwca [...] 9 mszy św. za polskę - [...] nowenna - 9 mszy św. od [...] o zwyciĘstwo kandydata [...] 9 mszy św. o uwolnienie od [...] 10 mszy Św. w intencjach [...] 10 mszy Św. o ustanowienie [...] 2 x po 10 mszy św. od 2 [...] 6 mszy św. od 6-11.07.2020 z [...] 3 msze św. [...] 10 mszy św. w intencjach [...] 20 mszy św. w intencjach [...] 9 mszy św. w intencjach [...] 10 mszy św. ofiarowanych [...] 2 msze św. i w ramach [...] msze wieczyste - sugestia [...] nowenna - 9 mszy św. w [...] 10 mszy św. w intencjach [...] 15 mszy św. w intencjach [...] 7 mszy św. ważnych i [...] nowenna z mszy św. w [...] 10 mszy św. do zesłania [...] 11 mszy św. 21–31.12.2020 [...] 31 mszy św. zbiorowych za [...] 2 nowenny z mszy św. przed [...] 3 nowenny z mszy św. o [...] 3 nowenny z mszy św. o [...] 2 x po 10 mszy św. za [...] egzorcyzm według św. [...] naboŻeŃstwo do przeczystego [...] potężna modlitwa o [...] koronka o zwycięstwo nad [...] modlitwa obronna przed [...] akt poświęcenia się [...] modlitwy do św. michała [...] do anioła góry [...] godzina święta pielgrzymów [...] nowenna do anioŁa [...] akt zawierzenia legionu mrmsj [...] 3 "zdrowaś maryjo" - rano i [...] modlitwa dla otoczenia Łona [...] modlitwa do matki bożej [...] nowenna do matki boskiej [...] nowenna do cudownego medalika [...] nowenna do matki bożej [...] różaniec i litania do matki [...] 27 czerwca, liturgiczne [...] nowenna do matki bożej [...] nowenna do matki bożej [...] nowenna (nieustanna) do matki [...] nowenna do matki bożej [...] modlitwa do matki [...] modlitwa codzienna do matki [...] litania dziękczynna do matki [...] akt poŚwiecenia siĘ [...] nowenna do ducha ŚwiĘtego [...] modlitwa osobista św. jana [...] modlitwa i litania do [...] nowenna (modlitwa) do [...] modlitwa zawierzenia – [...] koronki przeproszenia do pana [...] 16-24 grudnia, nowenna do [...] 16-24 grudnia, nowenna do [...] modlitwa na uroczystość [...] koronka do dzieciątka jezus [...] modlitwa za narÓd swÓj - [...] akt zawierzenia bogu ojcu [...] osiem dni Świętej oktawy [...] ojcze nasz, ofiaruję ci wraz [...] modlitwa za naszych wrogów - [...] modlitwa o uzdrowienie drzewa [...] modlitwa matki eugenii: [...] osiem dni świętej oktawy [...] w odpowiedzi na planowany na [...] litania do króla [...] litania do najsłodszego [...] litania narodu [...] litania do Św. marii [...] litania o krzyŻu [...] litania [...] litania do matki boŻej [...] litania i modlitwy do [...] litania do najświętszego [...] litania do św. trzech króli [...] litania niewolnikÓw [...] litania do chrystusa kapłana [...] modlitwa i litania do [...] litania do św. [...] litania dziękczynna do matki [...] litania i nowenna do matki [...] litania do króla [...] 3 stycznia jest liturgiczne [...] litania do sŁugi boŻego, [...] nabożeństwo i litania na [...] modlitwa o wstawiennictwo [...] modlitwa do Św. [...] modlitwa pochwalna i [...] nowenna do najświętszej [...] pancerz św. [...] przysięga i [...] błogosławieństwo śp. s. [...] bŁogosŁawieŃstwo duchowe [...] modlitwa - [...] przekazuję ci specjalne [...] ofiarowanie krwi jezusowej z [...] bŁogosŁawieŃstwo domu [...] błogosławieństwo z księgi [...] bŁogosŁawieŃstwo domu [...] przyrzeczenie i [...] błogosławieństwa dla [...] akt osobistego uznania jezusa [...] akt zawierzenia legionu mrmsj [...] akt zawierzenia matce [...] akt zawierzenia koła legionu [...] akt zawierzenia bogu ojcu [...] akt strzelisty św. [...] akt uwielbienia nazwany [...] akt uwielbienia miŁoŚci [...] akt poświęcenia się [...] akt zawierzenia parafii [...] akt zawierzenia narodu [...] 11/12.x.2014, ponawiamy akt [...] akt uznania jezusa krÓlem w [...] akt ofiarowania siĘ jezusowi [...] legion małych rycerzy [...] akt zawierzenia parafii matce [...] akt poŚwiĘcenia polski [...] akt oddania panu jezusowi, [...] rÓŻanlec jako [...] różaniec krwi [...] różaniec o najsłodszym [...] Światło ducha Świętego - [...] rozwaŻania tajemnic [...] modlitwa o specjalne [...] przygotowanie do sakramentu [...] modlitwa na dni [...] droga krzyŻowa miŁoŚci i [...] modlitwa za ojczyznĘ wraz ze [...] modlitwa o bożą interwencje [...] modlitwa za ojczyznĘ i [...] modlitwa za ojczyznę i [...] modlitwa za ojczyznĘ i za [...] modlitwa do niezgŁĘbionego [...] modlitwa o miłosierdzie dla [...] moja codzienna modlitwa do [...] koronka do miłosierdzia [...] koronka na ulicach... [...] modlitwy f a t i m s k i [...] litania do trójcy [...] modlitwa do trójcy [...] zbiór modlitw za kapłanów [...] modlitwa (za naród swój [...] akt osobistego poŚwiĘcenia [...] ofiarowanie siĘ najdroŻszej [...] koronka do najdroŻszej krwi [...] siedem ofiarowaŃ krwi [...] litania do najdroŻszej krwi [...] rÓŻaniec do najdroŻszej [...] litania do najdroŻszej krwi [...] modlitwy siedem ojcze nasz i [...] modlitwa zanurzenia we krwi [...] krÓtkie ofiarowanie krwi [...] krÓtka litania – [...] nowenna do przenajdroższej [...] m o d l i t w a do [...] modlitwa o ochronĘ rodziny [...] modlitwa odciĘcia od [...] modlitwy dla szukajacych [...] droga krzyżowa z modlitwą o [...] koronka [...] koronka - złota strzała [...] koronka egzorcyzmowa i [...] koronka do aniołów [...] modlitewnik [...] modlitewnik do św. józefa z [...] krucjata święta wieku [...] różaniec - nowenna [...] krótko o nowennie [...] ks. jacek skowroński: wobec [...] kolejna, 28 edycja nowenny [...] nowenna za media w [...] krucjata wieczystych adoracji [...] ks. adam skwarczyński: list [...] jeżeli naród wasz wyrzeknie [...] wolne okienka w liście [...] aktualizacja wolnych godzin w [...] krucjata adoracji nocnych [...] krucjata niebieska [...] krucjata niebieska [...] krucjata [...] nowenna za wŁadzĘ w polsce [...] wielka nowenna [...] koronka do miłosierdzia [...] nowenna do najŚwiĘtszej [...] 28 sierpnia - ŚwiĘto [...] nowenna i litania do [...] nowenna i różaniec do krwi [...] zwiastun nowenny w ramach [...] nowenna do najŚwiĘtszej [...] nowenna za ojczyznĘ ze Św. [...] nowenna do pani wszystkich [...] inne skuteczne środki do [...] lipiec – w tradycji [...] koŁa koronkowe [...] nowenna do boga ojca, 26 [...] jak przygotować świadectwo [...] kilka ciekawostek o [...] Życie codzienne w klasztorze [...] zachĘta Św. franciszka dla [...] napomnienia Św. franciszka z [...] znak krzyża - wszyscy wiemy, [...] interesująca intencja i [...] nie ma bowiem władzy, która [...] z usa proszą o [...] refleksja rycerza wiesława i [...] czy ty się za mnie modlisz [...] testament św. bernadety [...] musisz zrzuciĆ swoje [...] objawienie chrystusa pana [...] zachęta do modlitwy za [...] droga krzyŻowa luiza [...] Światło na oświecenie... [...] półgodzinna adoracja krwi i [...] trzeba publicznie odprawiĆ [...] myŚli rÓŻaŃcowe 1-111, [...] różaniec w życiu "wielkich [...] różaniec jako służba [...] słowa nauczają a przykłady [...] cud różańcowy trwający 6 [...] z różańcem w ręku - ks. [...] ks. aleksander jacyniak sj: [...] (apb - 1) gdy trzeba [...] (apb - 2) gdy wydaje ci się, [...] (apb - 3) gdy doświadczasz [...] (apb - 4) gdy zagrożone jest [...] (apb - 5) gdy stajesz się [...] (apb - 6) gdy musisz podjąć [...] (apb - 7) gdy ktoś odchodzi [...] podejmijcie 13 dniowy post... [...] post przez 12 piątków z [...] "proście a otrzymacie" - [...] Św. maksymilian o [...] dlaczego post, modlitwa i [...] dlaczegóż liczba dni postu [...] post w dokumentach kościoła [...] spowiednik wyraŻa zgodĘ na [...] orędzie na Środę [...] o jaki post prosi matka [...] "pośćcie i pokutujcie!" - [...] zŁote myŚli o [...] praktyka postu, do której [...] wielki tydzień w dzienniczku [...] o błogosławionej wodzie [...] krucjata adoracji nocnej [...] list ks. jacka [...] mali rycerze przez modlitwę [...] zamawiajmy msze Św. [...] ofiarowane krzyŻe za [...] jezus chrystus do legionu [...] jezus chrystus do legionu [...] jezus chrystus do legionu [...] jezus chrystus do legionu [...] jezus chrystus do legionu [...] jezus chrystus do legionu [...] jezus chrystus do legionu [...] traktat o doskonałym [...] 33-dniowy okres ćwiczeń [...] wielki przywilej królowej [...] 22 sierpnia - wspomnienie [...] akty poświęcenia się [...] najświętsza maria panna - [...] nowenna do matki bożej [...] godzina Łaski - 8 grudnia - [...] wieczerniki dla rodzin w [...] pójdźcie, moje biedne, [...] istota spowiedzi [...] ku dobrej spowiedzi (1): [...] ku dobrej spowiedzi (2): [...] ku dobrej spowiedzi (3): [...] ku dobrej spowiedzi (4): Żal [...] ku dobrej spowiedzi (5): [...] ku dobrej spowiedzi (6): [...] ku dobrej spowiedzi (7): [...] ku dobrej spowiedzi (8): [...] catalina rivas - sakrament [...] moja Życiowa [...] 7 grzechów głównych - [...] grzechy zaniedbania, aneks [...] Świadectwo i rada dot. [...] maria simma a [...] nowenna z komunii [...] ks. guz - jak przyjmować [...] Świadectwo o chrzcie [...] chrzest nienarodzownych - [...] niemy [...] różaniec dzieci [...] Świadectwo rycerki danuty: [...] jeszcze o rÓŻaŃcu dzieci [...] "nie lękajcie się nieść [...] dziĘki [bogu] wiem, Że mÓj [...] matka boŻa z guadeloupe [...] lekarz sugerowaŁ aborcjĘ, [...] pismo ŚwiĘte o chrzcie za [...] Św. faustyna: te cierpienia [...] Św. józef do justyna klotz: [...] Świadectwo Śp. o. jerzego [...] praktyka pani chrzczenia tych [...] rycerz robert z radomia: [...] Świadectwo chrztu dzieci [...] chrzest nienarodzonych dzieci [...] rozważania i świadectwa ani [...] modlitwa z prośbą o chrzest [...] ty dałaś nam życie w bogu! [...] przekazy duszy dziecka [...] Świadectwo teresy: czy [...] ten tekst s. zofii [...] ...tym różańcem, który tu [...] egzorcysta, ks. piotr [...] młodzież pyta, ks. piotr [...] młodzież pyta, ks. piotr [...] bóg nie stworzył nikogo [...] Świadectwo o rekolekcjach - [...] uczyŃ twojĄ rodzinĘ rajem [...] wyrzuć swój telewizor! [...] modlitwa uniżenia naturalną [...] używajmy wody święconej i [...] kaŻdy chrzeŚcijanin moŻe, [...] 10 przykazaŃ przebaczenia z [...] matka boża daje nadzieję [...] szkaplerz nmp - szata Łaski [...] naga prawda o [...] w jaki sposób dziewczyny są [...] każdy może świętym [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] nowenna do św. józefa, [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] 30 dniowe nabożeństwo do [...] rady Św. moniki dla [...] niewdzięczny grzeszniku, [...] 30-dniowe nabożeństwo [...] Świadectwa modlitwy do św. [...] traktat o doskonałym [...] podrĘcznik niewolnika totus [...] najważniejsze było to, że [...] Świadectwo i dobra rada [...] modlitwa uniżenia jako [...] w samotnoŚci, ciemnoŚci i [...] modlitwa uniżenia - leżenie [...] w ostatni dzień roku [...] jezu, zburz wszystkie mury - [...] + misja apostolska w ziemi [...] mĘka pana naszego jezusa [...] luiza piccaretta: dziewica [...] rÓŻaniec mistyczny i [...] uwielbienie boga [...] danuta z berlina: wielki [...] maryja miejscem bożego [...] na dzieŃ [...] szawle, szawle, czemu mnie [...] w obronie Życia dzieci [...] misja specjalna + [...] [...] [...] różaniec na szaniec - marsz [...] [...] [...] precz, precz z nim! [...] prośba o błogosławieństwo [...] legion złoży hołd swemu [...] dla małej rycerki [...] Święty [...] Święta siostro [...] Święta [...] Święty [...] chrystus [...] króluj nam [...] panie jezu, pomóż mi [...] Święto [...] godzina miłosierdzia [...] [...] Śpiewniczek małego [...] powitanie i [...] refleksja nad trzecim [...] błędne rozumienie [...] aniołowie stróżowie [...] miłosierdzie boże w obliczu [...] refleksja eli dotycząca [...] druga refleksja eli [...] upomnienie bożym nakazem [...] aby bóg ojciec nasz [...] uwielbiajmy najświętszą [...] czy jeszcze rozumiemy czym [...] co znaczy być rycerzem? [...] intronizacja - aktulna [...] wszystko co się dziś kupuje [...] reflekskja z rekolekcji [...] odniesienie do dzisiejszej [...] rozważania leszka do [...] 11 luty nmp z lurdes: [...] boże mój, boże mój... , [...] odniesienie leszka ze [...] rozważanie leszka ze [...] kilka odniesień do refrenu [...] refleksja rycerza jacka: [...] z obserwacji kierowcy tir-a - [...] czas wojny - czas pokoju - [...] rozważanie na 3 niedzielę [...] rozważania nowenny w ramach [...] prośba-apel w związku z [...] czytać trzeba przez 90 dni, [...] nowenna pompejańska za [...] „módlcie się, aby [...] kolejna (2) nowenna [...] wystąpienie rycerki haliny z [...] siedmiu archanioŁÓw w [...] wniebowzięcie n m p i [...]
wszelkie prawa zastrzeżone - 2014 - www.mali-rycerze.pl
d&h www.f-ski.pl